Waste Identification Tool

Få konkret hjælp til at identificere spild på sengeafsnit og ambulatorier

Hospitalssen II

Waste Identification Tool  er en hurtig og effektiv metode til at screene sengeafsnit og ambulatorier for spild og indkredse fokusområder for andre indsatser.

Værktøjet hjælper konkret med at identificere spild på sengeafsnit og i ambulatorierne. Med spild tænkes i denne sammenhæng fx på unødvendige indlæggelser på sengeafsnit og ressourcespild relateret til brug af ambulatorietider.

Værktøjet er oprindeligt udviklet af det amerikanske Institute for Healthcare Improvement (IHI) og det britiske Health Foundation. Baggrunden kan læses i en rapport fra Institute for Healthcare Improvement.

Testet på tre hospitaler

Frederiksberg Hospital og Rigshospitalet har deltaget i udvikling af en dansk version af værktøjet. Værktøjet er testet på i alt 12 afsnit på Frederiksberg Hospital, Glostrup Hospital og Regionshospitalet i Horsens.

Den danske version er i første omgang tilpasset somatiske sengeafsnit og udvidet med et modul til spildidentifikation på ambulatorier. For hver af de to situationer er der udviklet et skema, hvor alle informationer samles. Skemaerne kan downloades i enten pdf eller xls-format, se links i højre spalte. Der er endvidere et udviklingsarbejde i gang målrettet psykiatrien samt operationsgange.

Der er udarbejdet en powerpoint-præsentation, der kan anvendes til introduktion af metoden.

Waste Identification Tool tænkes at være interessant for en bred skare af sygehusledelser og -administrationer, da det kan medvirke til at kvalificere det styringsgrundlag og den dialog, der danner grundlag for de mange valg sygehusene står overfor.

Tilsvarende metode

Patientinventering er et værktøj, der svarer til og har samme sigte som Waste Identification Tool. Patientinventering er udviklet i Sverige og anvendt på Randers Sygehus og Aalborg Sygehus. Læs mere om patientinventering

Siden er sidst opdateret 20. april 2015 kl. 14:43

Download guide

Guide til Waste Identification Tool

 

Skemaer

Arbejdsskema- sengeafsnit - pdf

Arbejdsskema - sengeafsnit - xls

Arbejdsskema - ambulatorium - pdf

Arbejdsskema - ambulatorium - xls

 

Powerpoint

Introduktion til Waste Tool - ppt

 

Baggrund

Publikation fra Institute for Healthcare Improvement

 

Andre tilsvarende værktøjer

Patientinventering

 

En tidseffektiv metode

"Waste toolet er en uvurderlig og meget tidseffektiv metode til at åbne diskussioner internt i afdelingen omkring arbejdsgange og ressourceudnyttelse."

"Man skal ikke bruge særlig lang tid. Det tager en halv til en hel time pr. afsnit.  Afdelingen skal stille fx en overlæge og en afdelingssygeplejerske til rådighed. Det skal være nogen, der kender patienterne. De skal ikke bladre journaler, men bare fortælle, hvad der skal ske med patienten."

"Det identificerer ret hurtigt nogle mønstre, som ikke er hensigtsmæssige. Man kan se, at her har vi noget, som vi skal have gjort noget ved."

Citat: hospitalsdirektør Jonatan Schloss, Frederiksberg Hospital , som har medvirket til at udvikle og teste Waste Identification Tool."

Besøg os på sikkerpatient.dk